Janet Olthof

Ik behandel en begeleid kinderen en volwassenen met taal, spreken en eten en drinken. Naast mijn werk in de praktijk werk ik in instellingen voor langdurige zorg en behandel mensen aan huis met niet-aangeboren hersenletsel. Ik ben geregistreerd als afasietherapeut en aangesloten bij het ParkinsonNet. Daarnaast heb ik me verdiept in oromyofunctionele therapie bij afwijkend mondgedrag, slikstoornissen, meertaligheid en ondersteunende communicatiemiddelen.

De interesse voor logopedie was bij mij al vroeg aanwezig. Als kind heb ik zelf het nut van logopedie ervaren, omdat het spreken niet vanzelf kwam. Ik weet hoe belangrijk het is om te kunnen zeggen wat je wilt en voelt. Met enthousiasme begeleid ik nu zelf volwassenen en kinderen met spraak en taal.

Wat is voor u en/of uw kind in het dagelijks leven (school, werk en thuis) belangrijk? Dat is de basis voor de behandeling. Ik vind het belangrijk om in de behandeling ouders, partner en/of school te betrekken.

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten op het water of aan het wandelen met vriend en hond in de natuur.