Janet Olthof

Ik behandel en begeleid kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van taal, spraak en eten en drinken. Ik ben geregistreerd als afasietherapeut en mimetherapeut en aangesloten bij het ParkinsonNet, MS Zorg Nederland en het Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht. Daarnaast heb ik me verdiept in oromyofunctionele therapie bij afwijkend mondgedrag, slikstoornissen, chronische hoestklachten en ondersteunende communicatiemiddelen.

De interesse voor logopedie was bij mij al vroeg aanwezig. Als kind heb ik zelf het nut van logopedie ervaren, omdat het spreken niet vanzelf kwam. Ik weet hoe belangrijk het is om te kunnen zeggen wat je wilt en voelt.

Wat is voor u en/of uw kind in het dagelijks leven (school, werk en thuis) belangrijk? Dat is de basis voor de behandeling. Ik vind het belangrijk om in de behandeling ouders, partner en/of school te betrekken.