Baby’s

Het onderzoeken en behandelen van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij baby’s en jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Het afbouwen van sondevoeding, overmatig sputumverlies (kwijlen) en afweer t.a.v. tandenpoetsen valt ook onder de preverbale logopedie. Deze behandelingen mogen alleen gegeven worden door logopedisten die hiervoor een specialisatie hebben gedaan en gecertificeerd en geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging van logopedisten (NVLF). Nynke is sinds 2002 gecertificeerd preverbaal logopedist. Een preverbaal logopedist kan ook ingeschakeld worden als een kind moeite heeft met de beginnende communicatie.

Voor meer informatie over preverbale logopedie kunt u contact opnemen met Nynke de Boer. Zij beantwoordt uw vragen graag.

De vroege communicatieve ontwikkeling

Het maken van klanken, vinden van een manier om te communiceren, begrijpen van taal of het maken van de eerste woordjes behoort tot de vroege communicatieve ontwikkeling. Bij uitblijven hiervan zal de logopedist onderzoeken of en welke communicatieve functies het kind gebruikt.  Daarna zal er een plan gemaakt worden om de communicatie te stimuleren. Dat gaat altijd in spelvorm, waarbij de spelletjes aan de ouders voorgedaan worden en uitgelegd voor welk doel deze gedaan worden, zodat zij thuis spelenderwijs de communicatie kunnen oefenen. Soms wordt een periode gebruik gemaakt van (natuurlijke) gebaren om de communicatieve ontwikkeling te ondersteunen.

Baby’s en jonge kinderen met voedingsproblemen

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het leren kauwen of het drinken uit een beker kan preverbale logopedie gegeven worden. De logopedist doet onderzoek naar de oraal-motorische vaardigheden en observeert de houding waarin het eten en drinken gegeven wordt. Gelet wordt op de aan- of afwezigheid van orale reflexen, de spierspanning en (over)gevoeligheid in en rond de mond en de willekeurige bewegingen.
Tijdens de logopedische behandeling wordt de eventuele afwijkende reflexactiviteit tegengegaan, de overgevoeligheid in en rond de mond verminderd en de spierspanning bij de mond gereguleerd. Dit heeft onder meer tot doel het eten en drinken gemakkelijker en plezieriger te laten verlopen, aangepast aan de mogelijkheden van het kind. De logopedist adviseert ouders en verzorgers over de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden. Ook adviseert en beoordeelt zij hulpmiddelen die het eten en drinken kunnen vergemakkelijken, bijvoorbeeld een aangepaste stoel, lepel of beker.

Sondevoeding

De preverbaal logopedist uit onze praktijk is ook geschoold in het afbouwen van sondevoeding. De sondevoeding kan afgebouwd worden als de oraal-motorische vaardigheden voldoende zijn en dit medisch gezien verantwoord is. Het afbouwen wordt dan ook uitsluitend gedaan in overleg met de medisch specialist.