Paula Hagenbeek

Ik werk als logopediste sinds het begin van de jaren 80. Naast mijn werk in de praktijk werk ik binnen het cluster-4-onderwijs.

Behalve met de reguliere logopedie richt ik me ook op kinderen met schisisproblemen en op kinderen die stotteren. Ik werk vooral met kinderen met taal- en gedragsproblemen. Dat vind ik erg boeiend. Taal is een van de belangrijkste communicatiemiddelen. Plezier in taal en communiceren is een van de meest essentiële dingen die je een kind kan meegegeven. Daar kan logopedie veel aan bijdragen. Het is heel dankbaar om te merken dat kinderen weer een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen maken.

Door mijn jarenlange ervaring binnen het cluster 4-onderwijs weet ik veel over de verschillende gedragsstoornissen (AD(H)D, ASS, PPD-nos, ODD, hechtingsproblematiek en faalangst) in combinatie met spraak-/taalproblemen.

Op school werkte ik vanuit een multidisciplinair team, waar ik met veel plezier ook klassikaal les heb gegeven. Deze lessen waren gericht op luistervaardigheid, taalgebruik en woordenschat. We trainden pragmatische taalvaardigheden door te debatteren en trainden het inlevingsvermogen door speciale empathielessen.

In de logopediepraktijk doe ik veel in samenspraak met de ouders. Ik vind het prettig als ouders zoveel mogelijk bij de lessen aanwezig zijn. Ze maken mee wat er gebeurt in een les, we kunnen overleggen over de stappen die we nemen, en het is makkelijker voor de oefeningen die mee naar huis genomen worden. Soms komen er ook andere familie- of gezinsleden mee. Logopedie hoort immers bij het gewone leven.

Ik ben moeder van 2 studerende dochters. Daarnaast doe ik aan yoga en speel ik piano.