Volwassenen

U kunt bij ons terecht wanneer u problemen heeft met de ademhaling en stem, het spreken, begrijpen van taal en eten en drinken. Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) of een operatie in het hoofd- en halsgebied kunnen er problemen optreden met het spreken en het eten en drinken. Hersenletsel en dementie kunnen het begrijpen en spreken veranderen, waardoor de communicatie tussen u en uw naasten moeilijker wordt.

We behandelen onder andere:

 • Adem – en stemstoornissen
 • Afasie
 • Communicatie adviezen bij dementie
 • Dysartrie (slechte verstaanbaarheid)
 • Facialis parese
 • Logopedische klachten bij A.L.S. / Parkinson / M.S.
 • Logopedische klachten bij hoofd- hals tumoren
 • Slikstoornissen
 • Nasaliteit
 • Gehoorproblemen

Wij zijn aangesloten bij AfasieNet, MS Zorg Nederland en Parkinsonnet.

Adem en stem

Stemproblemen en stemstoornissen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken zoals infecties, problemen van de luchtwegen (allergieën of astma), problemen van neurologische aard of bepaalde ziektebeelden.  Maar ook als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Die vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, zodat men zich aan het einde van de dag soms doodop voelt. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden (globusgevoel). De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen.

Klachten die optreden bij stemproblemen en stemstoornissen zijn vaak: een slechtere stemkwaliteit (hees, schor, wegvallen van de stem) en keelpijn of moe worden van het spreken. Stemklachten kunnen snel leiden tot verkeerd stemgedrag, dat vervolgens weer leidt tot nieuwe klachten.

In de behandeling wordt gewerkt worden aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. Daarnaast geven we adviezen voor stemhygiëne om een gezonde stem te houden. We geven ook adviezen aan beroepsmatige sprekers voor een goed gebruik van de stem.

 

 

Slikstoornissen

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant kan lastig zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

We onderzoeken welke problemen optreden bij kauwen en slikken, geven adviezen voor veilig en comfortabel eten en drinken en verzorgen slikrevalidatie na bijvoorbeeld een beroerte of operatie.

Afasietherapie

Mensen met afasie kunnen problemen hebben met spreken en vinden van de juiste woorden, het begrijpen van taal, lezen en/of schrijven. Joan, Nynke en Janet hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren neurologische taal- en/of spraakstoornissen (bijvoorbeeld na een beroerte). Janet is geregistreerd als afasietherapeut.

In de behandeling staat het weer kunnen communiceren centraal. Hierbij kunnen we u ook helpen met de inzet van ondersteunende communicatiemiddelen, zoals tablet en spraakcomputer.

 

 

Logopedie bij de Ziekte van Parkinson

Logopedie kan helpen indien u problemen heeft met stemgeving, spreken, slikken of speekselverlies als gevolg van de Ziekte van Parkinson. Bij de logopedische behandeling van het spreken wordt gebruik gemaakt van het principe dat luider spreken leidt tot een betere verstaanbaarheid. Het is waarschijnlijk de enige effectieve aanpak waardoor een mensen met de Ziekte van Parkinson beter verstaanbaar kan gaan spreken:

 • Een zachte stem wordt luider en dus beter hoorbaar.
 • Een hese stem wordt helderder. De ademing wordt vanzelf dieper, omdat luid spreken zonder diepere ademing niet mogelijk is.
 • De articulatie en het spreektempo verbeteren tegelijkertijd, want binnensmonds spreken en snel spreken zijn moeilijk vol te houden als je luider spreekt.

Joan en Janet zijn opgeleid in het geven van de Pitch Limited Voice Treatment (PLVT) en aangesloten bij ParkinsonNet. Hierdoor zijn wij volledig bekend met de laatste inzichten over de behandeling van Parkinson. Ook hebben wij zo direct contact met specialisten en andere zorgverleners die ook aangesloten zijn bij ParkinsonNet.

 

 

Mimetherapie bij facialis parese

De mimetherapeut observeert de symmetrie van het gelaat in rust en bij bewegen en beoordeelt of er onwillekeurige meebewegingen van spieren zijn tijdens het bewegen. De therapie richt zich op de symmetrie in het gelaat, waardoor er vaak meer controle is over gezichtsuitdrukkingen. Er kunnen oefeningen gegeven worden gericht op ontspanning, vermindering van stijfheid, verbetering van articulatie, verbetering van het eten en/of drinken en verbetering van de oogsluiting. Vaak voelt men zich door de mimetherapie prettiger, waardoor men beter met de aangezichtsverlamming om kan gaan.

Een mimetherapeut is een therapeut die hiervoor speciaal geschoold is. In ons team is Nynke een mimetherapeut.