Kinderen & jongeren

We onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren die moeite hebben met spraak, taal, auditieve vaardigheden, stotteren, ademhaling en stem, afwijkende mondgewoonten en eten en drinken. Dit doen we in een ontspannen en open sfeer waar u en uw kind zich op hun gemak voelen. We vinden het belangrijk om ouders zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken om tot goede resultaten te komen. In overleg met ouders stemmen we af en/of geven we adviezen aan school en andere zorgverleners.

Communicatie, spraak en taal

Goed communiceren is een belangrijk middel om contact te maken met anderen. Soms zijn er problemen in de communicatie. Een kind kan dan moeilijk zijn gedachten en gevoelens uiten, is slecht te verstaan, begrijpt anderen niet goed en anderen begrijpen hem niet. Plezier in taal en communiceren is een van de meest essentiële dingen die we een kind willen meegegeven.
Wij onderzoeken de spraak- taalontwikkeling van uw kind en geven zo nodig adviezen voor thuis en/of op school en geven therapie. We hebben ons op verschillende gebieden verdiept door opleiding en werk. Enkele voorbeelden zijn nasaliteitsstoornissen (schisis), meertaligheid, stottertherapie en articulatietherapie door middel van PROMPT, Hodson&Paden en Metaphon. Paula heeft jarenlang in het speciaal onderwijs (cluster 4) gewerkt en hierdoor veel ervaring met de begeleiding van kinderen met verschillende gedragsstoornissen (AD(H)D, ASS, PPD-nos, ODD, hechtingsproblematiek en faalangst) in combinatie met spraak-/taalproblemen. In overleg met u en audiologische centra van Kentalis en Auris en de afdeling Kind en Communicatie van het WKZ dragen we op verzoek bij aan aanvragen voor cluster 2 en 4 onderwijs of onderwijsbegeleiding.

 

 

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Er is geen duidelijke oorzaak aan te geven voor het ontstaan van stotteren. Wel is duidelijk dat het probleem ontstaat in de periode dat kinderen volop hun taalvaardigheden ontwikkelen. Hoe langer het stotteren bestaat, hoe kleiner de kans dat het kind spontaan herstelt. Het is dus van belang om niet te lang te wachten met behandeling, als er geen directe tekenen van spontaan herstel zijn.

Broddelen is een stoornis in het spreken. Je herkent het aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van ’televisie’. Ook stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn signalen van broddelen. Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voor.

Paula behandelt in onze praktijk kinderen die stotteren en geeft adviezen aan ouders. Bij jonge kinderen werkt ze volgens de DCM methode en het Lidcombe Programma. U kunt altijd contact opnemen met Paula. Zij beantwoordt uw vragen graag.

 

 

Adem en Stem

Met je stem maak je geluid. Dat geluid zet je om in verstaanbare klanken met je tong, gehemelte, kaak en lippen. Iedereen doet dat op geheel eigen wijze. Stemproblemen bij kinderen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken zoals infecties (griep, keelontsteking) of problemen van de luchtwegen (allergieën of astma). Maar ook een verkeerd stemgebruik, overbelasting van de stem of stemmisbruik (schreeuwen, te hard spreken), spanning en stress kunnen zorgen voor stemproblemen. Wij kunnen helpen door het aanleren van een goede en ontspannen adem en  stem en het geven van adviezen om de stem gezond te houden.

 

 

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten

Onze praktijk is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van afwijkende mondgewoonten. Afwijkende mondgewoonten verstoren het evenwicht tussen spieren en kunnen leiden tot tandheelkundige en orthodontische afwijkingen. Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele (OMFT) therapie is gericht op het herstellen van het evenwicht in het functioneren van spieren in en om de mond.
Al onze logopedisten zijn opgeleid in en passen het protocol Oro-myofunctionele therapie toe. We werken hierbij nauw samen met tandartsen en orthodontisten in de omgeving. Joan heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in OMFT via verdiepingscursussen. Als onderdeel van de therapie kunnen we in overleg met u een mondtrainer inzetten, zoals de Myobrace of Trainer for Kids.

 

 

 

Eten en drinken

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het leren kauwen of het drinken uit een beker of zich vaak verslikt kunt u bij ons terecht. We onderzoeken de oraal-motorische vaardigheden en observeren de houding waarin het eten en drinken gegeven wordt. Gelet wordt op de aan- of afwezigheid van orale reflexen, de spierspanning en (over)gevoeligheid in en rond de mond en de willekeurige bewegingen.
Tijdens de logopedische behandeling wordt de eventuele afwijkende reflexactiviteit tegengegaan, de overgevoeligheid in en rond de mond verminderd en de spierspanning bij de mond gereguleerd. Dit heeft onder meer tot doel het eten en drinken gemakkelijker en plezieriger te laten verlopen, aangepast aan de mogelijkheden van het kind. We adviseren ouders en verzorgers over de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden. Ook adviseren we over hulpmiddelen die het eten en drinken kunnen vergemakkelijken, bijvoorbeeld een aangepaste stoel, lepel of beker.